Warning for giangvo196: Spam nhẹ, 8 không đúng chổ v.v...

  • Thread starter gm
  • Ngày gửi
G

gm

Guest
#1
Post: [Góp Ý] Góp Ý Về Cách Làm Việc Của BTC/GM
User: giangvo196
Infraction: Spam nhẹ, 8 không đúng chổ v.v...
Points: 0

Administrative Note:
Spam nhẹ, 8 không đúng chổ v.v...

Message to User:
Spam nhẹ, 8 không đúng chổ v.v...

Original Post:
Ơn giời BQT đã trả lời. Làm game sao cho mọi người còn hứng chơi chứ như này game cái .... thì chả ai chơi nữa đâu.
https://www.youtube.com/watch?v=Yu9Eto2vfok