Warning for duongtuan: Dùng từ ngữ quá khích, gây mất hòa khí, thô tục v.v..

  • Thread starter tamhao123
  • Ngày gửi