Infraction for toiyeuem: Vi phạm nội quy diễn đàn

  • Thread starter Hunters
  • Ngày gửi
H

Hunters

Guest
#1
Post: [Hợp Kiếm] Tinh Túc
User: toiyeuem
Infraction: Vi phạm nội quy diễn đàn
Points: 100

Administrative Note:
Khóa theo yêu cấu

Message to User:
Khóa theo yêu cầu chủ nick, giải thích sau.

Original Post:
mình chẳng chơi sv HK nên mình chẳng phải kiếm, còn nếu bạn thích acc kiểu nào thì xin mời bạn qua sv 1k :))
Bạn Ân cho mình xem cái chân trùng lâu ngọc ko cố định đi #17