Infraction for anhsekhac: Cảnh cáo lần đầu vì dùng từ ngữ quá khích, gây mất hòa khí v.v...

  • Thread starter Jenivy
  • Ngày gửi
J

Jenivy

Guest
#1
Post: [Long Kiếm] Mua nv. tâm huyết
User: anhsekhac
Infraction: Cảnh cáo lần đầu vì dùng từ ngữ quá khích, gây mất hòa khí v.v...
Points: 8

Administrative Note:
Message to User:
óc Chó mới mua acc Tâm huyết 200k. nghèo còn đú. 200k chỉ đủ bộ DV7 thôi. acc tâm huyết tuỳ đồ. rẻ rách cũng khoảng 2m5

Original Post:
óc Chó mới mua acc Tâm huyết 200k. nghèo còn đú. 200k chỉ đủ bộ DV7 thôi. acc tâm huyết tuỳ đồ. rẻ rách cũng khoảng 2m5 :eek:):eek:):eek:):eek:):eek:):eek:)