- Tên : Châu Văn Phong
- Tuổi : 24
- Quê Quán : Bình Dương
- Facebook : https://www.facebook.com/vanphong.chau
- Cần tìm 1 Bang tựa mãi mãi !!!