Quote Nguyên văn bởi LýAKhang Xem bài viết
Nhớ vợ Hảo
Mi học Tài Chính - Marketing ở Tân Mỹ à!